Legal na Disclaimer

IMPRINT

Internet-Browser:
Ang website na ito ay isang tumutugon na pagbuo ng disenyo. Nag-optimize kami para sa Internet-Explorer mula sa Bersyon 10.0, Firefox mula sa Bersyon 32, Chrome mula sa Bersyon 38, Opera mula sa Bersyon 26.0, iOS mula sa Bersyon 7 at isang resolution ng screen ng Desktop na 1180 x 786 Pixels.

Editor/Editorship:
RhineGene

Address: Kabelweg 57, opisina 4A.14, 1014BA Amsterdam

E-mail:  info@rhinegene.com

Copyright:
Copyright 2023 RhineGene

Nakalaan ang lahat ng karapatan:
Ang lahat ng teksto, larawan, graphics atbp. ay napapailalim sa copyright at iba pang mga batas na nagpoprotekta sa intelektwal na ari-arian. Maaaring hindi kopyahin ang mga ito para sa komersyal na layunin o para sa karagdagang pamamahagi o baguhin at gamitin sa ibang website. Ang ilang mga web page ng RhineGene ay may kasamang mga larawang naka-copyright ng mga nagbigay sa kanila.

Gamitin ang:

Ang Website na ito ay inilaan para sa mga taong higit sa edad na 18.
Ang Web Site na ito ay pag-aari ng RhineGene. Mangyaring huwag gamitin ang Web Site na ito hangga’t hindi mo nababasa ang Patakaran sa Privacy ng Web Site.

trade mark:

Maliban kung nakasaad ang lahat ng karapatan sa mga trademark sa website na ito ay pag-aari ng RhineGene. Kabilang dito lalo na ang mga trademark, logo at emblem.

Pananagutan:

Ang website na ito ay nilikha nang may pinakamaraming posibleng pangangalaga. Gayunpaman, walang pananagutan ang maaaring ipagpalagay para sa walang kamali-mali at katumpakan ng impormasyon. Ang pananagutan para sa pinsala bilang direkta o hindi direktang resulta ng paggamit ng website na ito ay hindi maaaring ipalagay, hangga’t hindi ito sinasadya o kapabayaan.

Ang RhineGene ay hindi inaangkin ang mga karapatan ng pagmamay-ari sa mga third party na link at ang mga nilalaman ng mga naka-link na website. Samakatuwid, walang pananagutan ang RhineGene para sa mga nilalaman ng mga website na naka-link sa Website na ito.

Ang iyong pagtitiwala ay napakahalaga para sa amin. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para sa anumang problema at mungkahi.
E-mail: info@rhinegene.com

Lisensya:

Nais ng RhineGene na ipakita ang kanilang sarili sa iyo sa pamamagitan ng isang makabagong at nagbibigay-kaalaman na website. Ang intelektwal na ari-arian pati na rin ang mga patent, trademark at copyright ay protektado. Ang website na ito ay hindi nagbibigay ng lisensya upang gamitin ang intelektwal na pag-aari ng RhineGene o mga third party.

© 2023 RhineGene