HLA-B

HLA B27 Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng biyolohikal ng tao

Cat No/Size:

ABB271 / 25 rxns
ABB272 / 50 rxns
ABB273 / 100 rxns

1 Target:
  • HLA B27 allele
  • Positibo na kontrol

HLA B27 Detection Kit v2 (Fast Extraction)

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng biyolohikal ng tao

Cat No/Size:

ABB274 / 25 rxns
ABB275 / 50 rxns
ABB276 / 100 rxns

1 Target:
  • HLA B27 allele
  • Positibo na kontrol

HLA-B57:01 Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng biyolohikal ng tao

Cat No/Size:

ABB571 / 25 rxns
ABB572 / 50 rxns
ABB573 / 100 rxns

2 Target:
  • HLA-B*57:01 allele sa exon 2
  • HLA-B*57:01 allele sa exon 3
  • Positibo na kontrol