Interleukin-28B (IL28B)

Interleukin-28B (IL-28B) Detection Kit

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng dugo ng tao

Cat No/Size:

ABI281 / 25 rxns
ABI282 / 50 rxns
ABI283 / 100 rxns

2 Target:
  • Interleukin 28B T allele
  • Interleukin 28B C allele
  • Positibo na kontrol