CNS Panel

CNS Mini Panel Kit v2

Mga Uri nang Specimen:
Mga sample ng biyolohikal ng tao
LOD:
Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye
Cat No/Size:

ABCNM4 / 25 rxns
ABCNM5 / 50 rxns
ABCNM6 / 100 rxns

8 Target:
 • Enterovirus
 • Herpes simplex virus 1
 • Herpes simplex virus 2
 • Human Herpesvirus 6 (HHV-6)
 • Human Herpesvirus 7 (HHV-7)
 • Parechovirus
 • Parvovirus B19
 • Varicella-Zoster virus,
 • Internal na Kontrol (IC)
 • Positibong kontrol

CNS Panel Kit

Mga Uri nang Specimen:
Mga sample ng biyolohikal ng tao
LOD:
Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye
Cat No/Size:

ABCNS1 / 25 rxns
ABCNS2 / 50 rxns
ABCNS3 / 100 rxns

11 Target:
 • Enterovirus
 • Herpes simplex virus 1
 • Herpes simplex virus 2
 • Human Herpesvirus 6 (HHV-6)
 • Human Herpesvirus 7 (HHV-7)
 • Parechovirus
 • Parvovirus B19
 • Varicella-Zoster virus
 • CMV
 • EBV
 • Adenovirus
 • Internal na Kontrol (IC)
 • Positibong kontrol