HPV Kit

HPV Screening Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma

LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHPS1 / 25 rxns
ABHPS2 / 50 rxns
ABHPS3 / 100 rxns

15 Target:
 • Mga genotype na may mataas na peligro, kabilang ang HPV 16 at 18
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Screening Kit v2

Mga uri nang Specimen:
Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHPS4 / 25 rxns
ABHPS5 / 50 rxns
ABHPS6 / 100 rxns

32 Target:
 • Mga genotype na nagsasanhi nang mataas na peligro, kabilang ang HPV 16 at 18

 • Mababang-panganib at iba pang mga genotype

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Genotyping High Risk Basic Kit v1

Mga uri nang Specimen:
Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHPB1 / 25 rxns
ABHPB2 / 50 rxns
ABHPB3 / 100 rxns

3 Target:
 • Mga pangunahing genotype na may mataas na peligro (HV 16, HPV 18, HPV 31)

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Genotyping High Risk Kit v1

Mga uri nang Specimen:
Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHPV1 / 25 rxns
ABHPV2 / 50 rxns

14 Target:
 • Mga genotype na may mataas na peligro, kabilang ang HPV 16 at 18

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Genotyping High-Risk Kit v2

Mga uri nang Specimen:
Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHPV4 / 25 rxns
ABHPV5 / 50 rxns
ABHPV6 / 100 rxns

14 Target:
 • Mga genotype na may mataas na peligro, kabilang ang HPV 16 at 18

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Genotyping HR-LR Kit v1

Mga uri nang Specimen:
Pamunas
Tissue (Laman)
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABHHL1 / 25 rxns
ABHHL2 / 50 rxns

19 Target:
 • Mga genotype na may mataas na peligro, kabilang ang HPV16 at 18

 • Mababang-panganib at iba pang mga genotype

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

HPV Genotyping HR-LR Kit v2

Uri ng mga Specimen:
Swab
Laman
Biopsy specimen
Serum
Plasma
LOD:

Makipag ugnayan sa inyong local na tagapamahagi para sa detalye

Cat No/Size:

ABHHL4 / 25 rxns
ABHHL5 / 50 rxns
ABHHL6 / 100 rxns

6 Targets:
 • High-risk genotypes (HPV16, 18, 31)

 • Low-risk genotypes (HPV6, 11, 42)

 • Internal na Kontrol

 • Positibo na kontrol