Tropical Pathogens Kit

CCHFV Quantification Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma

LOD:

400 kopya/ml

Cat No/Size:

ABCCH1 / 25 rxns
ABCCH2 / 50 rxns
ABCCH3 / 100 rxns

1 Target:
 • Lahat ng apat na CCHFV genotypes

 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

 • Pamantayan sa dami

Chikungunya Virus Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma
CSF
Tissue
Pamunas
Dumi, atbp. 

LOD:
5 kopya/µl
Cat No/Size:

ABCHK1 / 25 rxns
ABCHK2 / 50 rxns
ABCHK3 / 100 rxns

1 Target:
 • Lahat ng Chikungunya virus genotypes Internal control

 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Dengue Virus Detection Kit v1

SpecimensMga uri nang Specimen

Serum
Plasma
Laway
Ihi

LOD:
Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye
Cat No/Size:

ABDEN1 / 25 rxns
ABDEN2 / 50 rxns
ABDEN3 / 100 rxns

4 Target:
 • Dengue virus serotype 1
 • Dengue virus serotype 2
 • Dengue virus serotype 3
 • Dengue virus serotype 4
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Dengue Virus Genotyping Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma
Laway
Ihi

LOD:
Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye
Cat No/Size:

ABDEG1 / 25 rxns
ABDEG2 / 50 rxns
ABDEG3 / 100 rxns

4 Target:
 • Dengue virus serotype 1
 • Dengue virus serotype 2
 • Dengue virus serotype 3
 • Dengue virus serotype 4
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Dengue-Chikungunya Detection Kit

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma
Laway
Ihi

LOD:

Chikungunya 8 kopya/reaksyon
Dengue 7 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABDCD1 / 25 rxns
ABDCD2 / 50 rxns
ABDCD3 / 100 rxns

2 Target:
 • Chikungunya virus
 • Dengue virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Dengue-Malaria Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Buong dugo
Plasma

LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABDMD1 / 25 rxns
ABDMD2 / 50 rxns
ABDMD3 / 100 rxns

3 Target:
 • Dengue virus
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium vivax
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

JEV Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Mga sample pang biyolohikal ng tao

LOD:

26 na kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABJEV1 / 25 rxns
ABJEV2 / 50 rxns
ABJEV3 / 100 rxns

1 Target:
 • Japanese encephalitis virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Lyme Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Buong dugo
Suwero
CSF

LOD:

8.5 na kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABLYM1 / 25 rxns
ABLYM2 / 50 rxns
ABLYM3 / 100 rxns

1 Target:
 • Borrelia burgdorferi/afzelii/garinii
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Malaria Detection Kit v2

Mga uri nang Specimen:

Buong dugo
Serum
Plasma

LOD:

385 IU/ml

Cat No/Size:

ABMAL4 / 25 rxns
ABMAL5 / 50 rxns
ABMAL6 / 100 rxns

1 Target:
 • Plasmodium malariae / vivax / falciparum / ovale
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Malaria Genotyping Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Buong dugo
Suwero
Plasma
Laway
Ihi

LOD:

P. falciparum 1084 IU/ml
P. vivax 2456 na kopya/ml
P. malariae 4200 na kopya/ml
P. ovale 3261 IU/ml

Cat No/Size:

ABMLG1 / 25 rxns
ABMLG2 / 50 rxns
ABMLG3 / 100 rxns

4 Target:
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium vivax
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium ovale
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Plasmodium falciparum Quantification Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma

LOD:

2.5×102 IU/ml

Cat No/Size:

ABFAL1 / 25 rxns
ABFAL2 / 50 rxns
ABFAL3 / 100 rxns

1 Target:
 • Lahat ng P. falciparum sub-genotypes
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

 • Pamantayan sa dami

Monkeypox Virus Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Lesion swab
Buong dugo
Serum

LOD:

2.5×102 IU/ml

Cat No/Size:

ABMPX1 / 25 rxns
ABMPX2 / 50 rxns
ABMPX3 / 100 rxns

1 Target:
 • Monkeypox Virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Monkeypox Virus Detection Kit v2

Mga uri nang Specimen:

Lesion swab
Whole blood
Serum
Throat swab
Laway

LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABMPX4 / 25 rxns
ABMPX5 / 50 rxns
ABMPX6 / 100 rxns

1 Target:
 • Monkeypox Virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Naegleria fowleri Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Mga sample pang biyolohikal ng tao

LOD:

4.5 fg/reaksyon

Cat No/Size:

ABNFO1 / 25 rxns
ABNFO2 / 50 rxns
ABNFO3 / 100 rxns

1 Target:
 • Naegleria fowleri
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

West Nile Virus Quantification Kit v2

Mga uri nang Specimen:

Serum
Plasma
Ihi
CSF

LOD:

50 kopya/ml

Cat No/Size:

ABWNV4 / 25 rxns
ABWNV5 / 50 rxns
ABWNV6 / 100 rxns

1 Target:
 • West Nile virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

 • Pamantayan sa dami

Zika Virus Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Dugo
Suwero
Plasma
Likido sa katawan
Ihi
Tissue
Swap samples

LOD:

2.4 na kopya/µl

Cat No/Size:

ABZIK1 / 25 rxns
ABZIK2 / 50 rxns
ABZIK3 / 100 rxns

1 Target:
 • Zika virus
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Tropical Fever Panel Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Buong dugo
Plasma

LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABTFP1 / 25 rxns
ABTFP2 / 50 rxns
ABTFP3 / 100 rxns

9 Target:
 • Chikungunya virus
 • Dengue virus
 • West Nile virus
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodium vivax
 • Leptospira spp.
 • Salmonella enterica
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Tropical Fever Panel Kit v2

Uri ng mga Specimen:

Dugo (Whole Blood)
Plasma

LOD:

Makipag ugnayan sa inyong local na tagapamahagi para sa detalye

Cat No/Size:

ABTFP4 / 25 rxns
ABTFP5 / 50 rxns
ABTFP6 / 100 rxns

8 Target:
 • Chikungunya virus
 • Dengue virus
 • West Nile virus
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodium vivax
 • Salmonella enterica
 • Internal na Konrol

 • Positibo na kontrol