Dairy Species Identification Kit

Species Identification Kit Bovine v2

Mga Uri nang Specimen:

Mga produkto ng pagawaan ng gatas

LOD:
1%
Cat No/Size:

ABBOV4 / 25 rxn
ABBOV5 / 50 rxns
ABBOV6 / 100 rxns

1 Target:
 • Rehiyon sa loob ng bovine mitochondrial genome

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Species Detection Kit Water Buffalo v2

Mga Uri nang Specimen:

Mga produkto ng pagawaan ng gatas

LOD:
1%
Cat No/Size:

ABWBU4 / 25 rxn
ABWBU5 / 50 rxns
ABWBU6 / 100 rxns

1 Target:
 • Rehiyon sa loob ng water buffalo mitochondrial genome
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Species Identification Kit Goat v2

Mga Uri nang Specimen:

Mga produkto ng pagawaan ng gatas

LOD:
1%
Cat No/Size:

ABGOA4 / 25 rxn
ABGOA5 / 50 rxns
ABGOA6 / 100 rxns

1 Target:
 • Rehiyon sa loob ng mitochondrial genome ng kambing

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Species Identification Kit Sheep v2

Mga Uri nang Specimen:

Mga produkto ng pagawaan ng gatas

LOD:
1%
Cat No/Size:

ABSHE4 / 25 rxn
ABSHE5 / 50 rxns
ABSHE6 / 100 rxns

1 Target:
 • Rehiyon sa loob ng tupa mitochondrial genome

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol