Mga Produktong Beterinaryo

LSDV Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga likido sa katawan ng baka
Suwero
Plasma
Buong dugo

LOD:

91 kopya/ml

Cat No/Size:

ABLSD1 / 25 rxn
ABLSD2 / 50 rxns
ABLSD3 / 100 rxns

1 Target:
  • Lumpy skin disease virus (LSDV)
  • Internal na Kontrol (IC)

  • Positibo na kontrol

ASFV Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng baboy kabilang ang tissue at buong dugo

LOD:

8 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABASF2 / 50 rxns

1 Target:
  • African swine fever virus (ASFV)
  • Internal na Kontrol (IC)

  • Positibo na kontrol

ASFV Detection Kit v2

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng baboy kabilang ang tissue at buong dugo

LOD:

8 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABASF5 / 50 rxns

1 Target:
  • African swine fever virus (ASFV)
  • Internal na Kontrol (IC)

  • Positibo na kontrol