Plant Species Detection Kit

Plant Detection Kit v2

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:
5 kopya/reaksyon
Cat No/Size:

ABPDK1 / 25 rxn
ABPDK2 / 50 rxns
ABPDK3 / 100 rxns

1 Target:
 • Plant actin gene
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Plant Detection Kit v3

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:
5 kopya/reaksyon
Cat No/Size:

ABPDK4 / 25 rxn
ABPDK5 / 50 rxns
ABPDK6 / 100 rxns

1 Target:
 • Plant actin gene
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Corn/Maze Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

5 kopya/reaksyon para sa toyo at bulak
10 kopya/reaksyon para sa mais

Cat No/Size:

ABCOM1 / 25 rxn
ABCOM2 / 50 rxns
ABCOM3 / 100 rxns

1 Target:
 • ADH1 gene na partikular sa mais
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Cotton Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

10 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABCOT1 / 25 rxn
ABCOT2 / 50 rxns
ABCOT3 / 100 rxns

1 Target:
 • Cotton-specific na SAH7 gene
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Maize – Soy Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

Soy 5 kopya/reaksyon
Mais 10 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABMSD1 / 25 rxns
ABMSD2 / 50 rxns
ABMSD3 / 100 rxns

2 Target:
 • Gene na partikular sa mais

 • Soybean-specific na gene

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Soy Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

5 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABSOY1 / 25 rxns
ABSOY2 / 50 rxns
ABSOY3 / 100 rxns

1 Target:
 • Lectin gene na partikular sa soybean
 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Sugar Beet Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

10 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABSBE1 / 25 rxns
ABSBE2 / 50 rxns
ABSBE3 / 100 rxns

1 Target:
 • Gene na partikular sa halaman ng sugar beet
 • Internal na Kontrol (IC)

Oilseed Rape Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

5 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABOSR1 / 25 rxns
ABOSR2 / 50 rxns
ABOSR3 / 100 rxns

1 Target:
 • Oilseed rape-specific CruA gene

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Maize-Soy-Cotton Species Detection Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Lahat ng uri ng naproseso at hindi naprosesong pagkain, feed, mga sample ng binhi

LOD:

Mais 10 kopya/reaksyon
Soy 5 kopya/reaksyon
Cotton 5 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABMSC1 / 25 rxn
ABMSC2 / 50 rxns
ABMSC3 / 100 rxns

3 Target:
 • ADH1 gene na partikular sa mais

 • Lectin gene na partikular sa soybean

 • Cotton-specific na SAH7 gene

 • Internal na Kontrol (IC)

 • Positibo na kontrol